สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เจดีย์เปล่งรัศมีครอบรองรับเรือคำหยาด