ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรวิศา พานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,16:33  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา สมเทพ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,16:12  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..