ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา บุญหนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0807687781
อีเมล์ : sukunya1175@hotmail.com
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,18:32  อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข
รายละเอียดผลงาน
รับรางวัลครูดี ไม่มีบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,18:32   อ่าน 5 ครั้ง